Przez księgę

Biblia dała mi tyle mądrości i zrozumienia, że chciałam się tym podzielić.

Wszystkie cytaty biblijne pochodzą z Biblii Tysiąclecia  © Wydawnictwo Pallottinum w Poznaniu, 2003

Wszystkie definicje wyrazów pochodzą z następujących źródeł:

Strong’s Concordance. Odzyskano na stronie http://www.eliyah.com/lexicon.html

Vine, W.E. (1981). Vine’s Expository Dictionary of Old and New Testament Words. Old Tappan, NJ: Fleming H. Revell Company

Wuest, K.S. (1953). Ephesians and Colossians in the Greek New Testament. Grand Rapids, MI: Eerdmans Publishing Company