Co motywuje Boga? (Efezjan 2,4)

A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, Świat jest pełen przeciwstawień – takich jak ciemność i światło, zdrowie i choroba, miłość

Czytaj dalej »